Tel: (+47) 370 99 505

28 år med yrkesstolthet

Det er 28 år siden møbelsnekker Frode Bjørn Henriksen startet bedriften i Arendal. Møbelsnekkeriet har siden vokst gradvis, og for noen år siden kjøpte et knippe av de ansatte opp virksomheten.  I dag er vi ca. 15 ansatte, og selv om aktiviteten nå omfatter langt mer enn møbelproduksjon, mesterså har alle i produksjonen fagbrev som møbelsnekkere. Henriksen Snekkeri er forøvrig en godkjent lærebedrift.  Holdningen til kvalitet i alle ledd, og en genuin interesse for faget, er selve grunnstenen i bedriften. En yrkesstolthet som skal synes i sluttresultatet.
I 2012/2013 kom et par nye eiere med på laget, og med Kristian M. Christensen og Ivar Grødal som henholdsvis salgsleder og daglig leder, så er det en kompetent og erfaren gjeng som er samlet hos Henriksen Snekkeri. Kristian, med 25 års erfaring fra innredningsleveranser, og Ivar, med 15 års erfaring som industridesigner. De har tidligere jobbet sammen en rekke år og hatt hånd om møbler og innredninger til blant annet Den Norske Opera, innsjekkingsdisker for Avinor samt skranker og møbler til en rekke banker.

 

trevarelogo ltHenriksen Snekkeri har tidligere produsert møbler for Slottet og vært leverandør av tremøbler for Hødnebø. I dag har vi rammeavtale med Stortinget og tar hånd omoppgradering og utskiftinger av møbler og innredningselementer i et av Norges symbolbygg. De siste årene har oppdragene i større grad bestått av butikkinnredninger, kontorinnredninger (skranker, respesjonområder), spisesteder samt kirke- og kulturbygg. Kombinasjonen av tradisjonelt håndtverk og moderne design er veien videre for Henriksen Snekkeri, og med en kompetent stab innen prosjektledelse, produktuvikling og produksjon er vi godt rustet for å skape flere spennende kapitler i historien om Henriksen Snekkeri.

 

Kvalitetsstyring

Henriksen Snekkeri har implementert et kvalitetsstyringssystem fra Landax, og jobber systematisk med å sikre kvalitet i alle deler av virksomheten i henhold til ISO 9001. Vi er med i returordningen «Grønt Punkt». Videre er vi tilknyttet online oppdatering av stoffkartotek fra ECO Online og punktet ertforbedrer og kontrollerer kontinuerlig våre rutiner av alle miljøaspekter ved virksomheten – i henhold til ISO 14001.

Vi er også godkjent og registrert i StartBank – et kvalitetssikret leverandørregister.

 

StartBank en

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top