Oppgradert grafisk profil

Henriksen snekkeri er nå det nye offisielle navnet på vår virkosmhet. Navnet er kortet ned og gjort mer presist i forhold til tidligere: Frode Henriksen Møbelsnekkeri. Samtidig er logoen oppdatert og ny visuell profil implementert på brevark, visitkort, klær og biler.