Sterk vekst i 2012

Henriksen Snekkeri opplevde i 2012 en sterk vekst i aktiviteten og økte omsetningen med over 60% i forhold til året før. I tillegg til økt fokus på salg så har også omleggingen av strategi gitt resultat: Henriksen Snekkeri skal nå i større grad være totalleverandør av innredningsprosjekter og ikke lenger operere som underleverandør for andre produsenter. Med styrket kapasitet innen salg, markedsføring, produktutvikling og prosjektledelse ser vi frem til et nytt spennende år med mulighet for ytterligere vekst.