Vant anbud om levering til Norges Handelshøyskole

Henriksen Snekkeri har vunnet anbudsrunden om levering av innredningselementer til Norges Handelshøyskole i Bergen. I en konkurranse hvor også kvalitet var et viktig kriterie, ble vi foretrukket fremfor andre aktører til den prestisjefylte jobben. NHH får i 2013 et helt nytt skolebygg tegnet av Link Arkitekter. De har også tegnet skreddersydde innredningselementer (benker, garderober etc.) som nå altså vil bli produsert i Arendal. Nok et spennende prosjekt som vi gleder oss over.

NHH_perspektiv1

Les om prosjektet: http://www.nhh.no/no/om-nhh/nhh-sitt-nybygg.aspx