Tel: (+47) 370 99 505

30 år med yrkesstolthet

Det er 30 år siden møbelsnekker Frode Bjørn Henriksen startet bedriften i Arendal. Møbelsnekkeriet har siden vokst gradvis, og for noen år siden kjøpte et knippe av de ansatte opp virksomheten.  I dag er vi ca. 15 ansatte, og selv om aktiviteten nå omfatter langt mer enn møbelproduksjon, mesterså har alle i produksjonen fagbrev som møbelsnekkere. Henriksen Snekkeri er for øvrig en godkjent lærebedrift.  Holdningen til kvalitet i alle ledd, og en genuin interesse for faget, er selve grunnsteinen i bedriften. En yrkesstolthet som skal synes i sluttresultatet.
trevarelogo ltHenriksen Snekkeri har produsert møbler for Slottet og vært leverandør av tremøbler for Hødnebø. I dag har vi rammeavtale med Stortinget og tar hånd om oppgradering og utskiftinger av møbler samt produksjon av nye innredningselementer i et av Norges symbolbygg. De siste årene har oppdragene i større grad bestått av butikkinnredninger, kontorinnredninger (skranker, resepsjonsområder), spisesteder, flyplassmøbler samt kirke- og kulturbygg. Kombinasjonen av tradisjonelt håndtverk og moderne design er veien videre for Henriksen Snekkeri, og med en kompetent stab innen prosjektledelse, produktuvikling og produksjon er vi godt rustet for å skape flere spennende kapitler i historien om Henriksen Snekkeri.

 

Kvalitetsstyring

Henriksen Snekkeri har implementert et kvalitetsstyringssystem fra Landax, og jobber systematisk med å sikre kvalitet i alle deler av virksomheten i henhold til ISO 9001. Vi er med i returordningen «Grønt Punkt». Videre er vi tilknyttet online oppdatering av stoffkartotek fra ECO Online og punktet ertforbedrer og kontrollerer kontinuerlig våre rutiner av alle miljøaspekter ved virksomheten – i henhold til ISO 14001. Vi har også tatt mål av oss å bli den første virksomheten i vår bransje som blir Svanemerket.

Vi er også godkjent og registrert i StartBank – et kvalitetssikret leverandørregister.

 

StartBank en

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top