30 år med yrkesstolthet

Det er 30 år siden møbelsnekker Frode Bjørn Henriksen startet bedriften i Arendal. Møbelsnekkeriet har siden vokst gradvis, og for noen år siden kjøpte et knippe av de ansatte opp virksomheten. I dag er vi ca. 20 ansatte, og selv om aktiviteten nå omfatter langt mer enn møbelproduksjon, så har alle i produksjonen fagbrev som møbelsnekkere. Henriksen Snekkeri er for øvrig en godkjent lærebedrift. Holdningen til kvalitet i alle ledd, og en genuin interesse for faget, er selve grunnsteinen i bedriften. En yrkesstolthet som skal synes i sluttresultatet.

Henriksen Snekkeri har produsert møbler for både Stortinget og Slottet samt vært leverandør av tremøbler for Hødnebø. De siste årene har oppdragene i større grad bestått av butikkinnredninger, kontorinnredninger (skranker, resepsjonsområder), spisesteder, bibliotek, flyplassmøbler samt kirke- og kulturbygg. Kombinasjonen av tradisjonelt håndtverk og moderne produksjon er veien videre for Henriksen Snekkeri, og med en kompetent stab innen prosjektledelse, produktuvikling og produksjon er vi godt rustet for å skape flere spennende kapitler i historien om Henriksen Snekkeri.

Designeren og arkitektens
forlengede arm.